Hoewel de oorsprong van het poker spel betwist wordt, kan niemand ontkennen dat er een recentelijke golf in de populariteit van poker spellen heeft plaats gevonden, voornamelijk vanwege de poker toernooien die uitgezonden worden op televisie. Er zijn nu meer gokkers die in actie willen komen. Poker spellen hebben absoluut de potentie om je bankroll te vergroten als je slim speelt en deze spellen kunnen één van de meest opwindende spellen zijn om te spelen in het casino. Er zijn vele versies van poker spellen en ieder heeft zijn eigen specifieke regels die geleerd moeten worden. Je moet weten wanneer je risico kunt nemen, wanneer je veel moet inzetten en wanneer je verliezen te folden of te cutten.

Hoe Poker te Spelen

Poker spellen zoals No Limit Texas Hold’em, 7 Card Stud, 5 Card Draw en Omaha gebruiken allemaal dezelfde traditionele poker hand rangordes. De hierarchie van hoogste tot laagste poker handen is als volgt: Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush, Straight, Three of a Kind, Two Pair, One Pair en High Card.

No Limit Texas Hold´em is de meest populaire poker variant maar voordat je begint met spelen is het essentieel dat je de regels en de structuur van het spel begrijpt. Als je No Limit Texas Hold´em speelt, is het doel van het spel om de sterkste 5 kaarten poker hand te maken. Hierbij kun je gebruik maken van je eigen prive kaarten en de gemeenschappelijke kaarten. Het is echter wel belangrijk om te onthouden dat poker spellen hebben geleid tot het gezegde: "het hebben van een poker face" omdat spelers hun weg naar de winst toe bluffen, wat niet alleen toegestaan is, maar ook een significante factor is voor vele spelers en ze halen hun voordeel uit het "bluf" instrument. Om deze reden is poker meer een spel van mensen en strategie dan een kaartspel.

Poker is geen passief spel en je moet actief betrokken blijven in het spel, wat betekent dat je elke keer dat jij aan de beurt bent één van de volgende zetten moet doen: Fold, Check, Bet, Call of Raise. Niet iedere optie zal beschikbaar zijn voor iedere speler en de mogelijkheden die wel beschikbaar zijn zullen afhangen van wat de andere spelers die al aan de beurt zijn geweest hebben gedaan. Folden echter is altijd een optie voor iedere speler en het betekent dat je je hand wegdoet en je jouw recht op de pot opgeeft. Je kunt kiezen om te Checken als geen van de andere spelers deze inzet heeft gedaan. Checken betekent dat je niet hoeft in te zetten, maar je kunt wel je kaarten behouden en doorgaan met het spelen van de hand, in tegenstelling tot wanneer je Fold. Als je een Call doet, dan wil dit zeggen dat je het inzet bedrag gelijk maakt aan de inzet van de vorige speler en Raise betekent dat je de voorgaande inzet ook doet en tegelijkertijd verhoogt. In No Limit Texas Hold'em poker spellen is er geen limiet verbonden aan het bedrag dat een speler in kan zetten, gegeven dat de speler dit geld bedrag daadwerkelijk in poker fiches heeft.

Voordat het eigenlijke spel begint, moet één speler als dealer optreden. De speler die direct links van de dealer zit moet de Small Blind plaatsen en de speler die aan de linkerkant van deze persoon zit, zal de Big Blind plaatsen. Het bedrag van iedere Blind zal afhangen van het soort spel dat je speelt, maar over het algemeen is de Small Blind de helft van de Big Blind. Onthoud dat omdat de dealer na iedere hand verandert, iedere speler beide bets moet plaatsen als het spel zich voortzet. Als het spel begint, moet de speler die dealer is iedere speler 2 kaarten met de beeldzijde naar beneden uitdelen, dit zijn de persoonlijke kaarten, meestal Hole Cards genoemd en het inzetten zal doorgaan in dezelfde richting rond de tafel. De speler aan de linkerkant van de speler die de Big Blind heeft geplaatst, begint met inzetten. Deze speler moet folden, callen of raisen en daarna zal de volgende speler, in kloksgewijze richting rond de poker tafel, dezelfde mogelijkheden hebben. Dit gaat zo door totdat alle actieve spelers, of degene die niet gefold hebben, hun inzetten in de pot hebben geplaatst. Hierna volgt wat The Flop wordt genoemd waarbij de dealer de volgende 3 kaarten uitdeelt met de beeldzijde naar boven op de poker tafel zodat iedere speler ze kan zien. Terwijl ze zich richten op de Flop kaarten en hun eigen hole kaarten, moet iedere speler kloksgewijs zijn volgende zet kiezen en dit kan zijn: Checking, Folding, Calling of Raising. Nadat de Flop ronde klaar is, wordt er een 4e kaart met de beeldzijde naar boven op de tafel gelegd en deze gemeenschappelijke kaart heet de Turn. Wederom zet iedere speler in, beginnende bij de speler die direct links van de dealer zit. Zodra alle actieve spelers in de Turn ronde hebben ingezet, wordt er een 5e en laatste kaart uitgedeeld die River heet en met de beeldzijde naar boven naast de Turn kaart gelegd wordt. Dit is de laatste gemeenschappelijke kaart en de laatste inzet ronde voor alle overgebleven spelers, die doorgaat zoals in de hieraan voorafgaande ronde. De speler die de laatste inzet of verhoging heeft gedaan, of de speler links van de dealer zal, op het moment dat er geen inzet wordt gedaan, zijn hand als eerst laten zien, gevolgd door de andere actieve spelers. De speler met de 5 kaarten hand met de hoogste rangorde zal de pot winnen. Een nieuwe ronde gaat van start waarbij de speler die aan de linkerkant van de dealer zit de nieuwe dealer voor de volgende hand wordt.

Hoewel andere poker varianten dezelfde hand rangordes hanteren, verschillen ze wel in spelregels, aantal Hole Cards en gemeenschappelijke kaarten. In een 7 Card Stud poker spel zijn er geen gemeenschapskaarten, dus iedere speler krijgt 7 kaarten uitgedeeld gedurende iedere ronde, sommige met de beeldzijde naar boven en andere naar beneden. Iedere speler moet de best mogelijke 5 kaarten poker hand maken. In 5 Card Draw poker spellen krijgt iedere speler 5 kaarten en na een inzet ronde mogen spelers tot 5 nieuwe kaarten trekken waarmee ze de sterkst mogelijk poker hand maken. In Omaha poker spellen krijgt iedere speler 4 Hole kaarten en zijn er 5 gemeenschapskaarten die met de beeldzijde omhoog uitgedeeld worden. Door gebruik te maken van 2 Hole kaarten en 3 gemeenschappelijke kaarten, moeten spelers de best mogelijke poker hand maken.

Poker is, ongeacht de versie van het spel dat je kiest te spelen, vaak een gemakkelijk spel om alle basale aspecten te leren, maar het ontwikkelen van de juiste strategie, niet alleen te begrijpen "hoe je moet spelen" maar ook "wanneer je moet spelen" en de juiste mensen kennis vaardigheden voor het spel onder de knie te krijgen, nemen jaren in beslag en professionele poker spelers geven aan dat hoe meer zij spelen, des te beter zij worden.